Oznámenie č. 327/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Litovskej republiky o vedecko-technickej spolupráci

Čiastka 103/2011
Platnosť od 14.10.2011
Záväznosť od 05.12.2011
Uzavretie zmluvy 24.02.2011
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 5. decembra 2011 v súlade s článkom 10 ods. 1.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené