Vyhláška č. 326/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor predbežnej žiadosti o poskytnutie bytovej náhrady, vzor žiadosti o bytovú náhradu a vzor deklarácie majetku pri ukončení niektorých nájomných vzťahov k bytom

Čiastka 103/2011
Platnosť od 14.10.2011
Účinnosť od 15.10.2011

326

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

zo 6. októbra 2011,

ktorou sa ustanovuje vzor predbežnej žiadosti o poskytnutie bytovej náhrady, vzor žiadosti o bytovú náhradu a vzor deklarácie majetku pri ukončení niektorých nájomných vzťahov k bytom

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 16 zákona č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ustanovuje:


§ 1

Predmet úpravy

Táto vyhláška upravuje

a) vzor predbežnej žiadosti o poskytnutie bytovej náhrady (ďalej len „predbežná žiadosť“),

b) vzor žiadosti o bytovú náhradu (ďalej len „žiadosť“),

c) vzor deklarácie majetku žiadateľa o bytovú náhradu (ďalej len „žiadateľ“) a vzor deklarácie majetku spoločne posudzovaných osôb.

§ 2

Predbežná žiadosť a žiadosť

(1) Predbežnú žiadosť podáva žiadateľ na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1.

(2) Žiadosť podáva žiadateľ na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2.

§ 3

Deklarácia majetku

(1) Žiadateľ deklaruje svoj majetok na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3.

(2) Spoločne posudzované osoby deklarujú svoj majetok na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 4.


§ 4

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. októbra 2011.


Ján Figeľ v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 326/2011 Z. z.

PREDBEŽNÁ ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE BYTOVEJ NÁHRADY

Žiadosť 01

Príloha č. 2 k vyhláške č. 326/2011 Z. z.

ŽIADOSŤ O BYTOVÚ NÁHRADU

Žiadosť 02

Príloha č. 3 k vyhláške č. 326/2011 Z. z.

DEKLARÁCIA MAJETKU ŽIADATEĽA

Žiadosť 03

Príloha č. 4 k vyhláške č. 326/2011 Z. z.

DEKLARÁCIA MAJETKU SPOLOČNE POSUDZOVANEJ OSOBY

Žiadosť 04


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.