Rozhodnutie č. 243/2011 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Čiastka 78/2011
Platnosť od 28.07.2011

OBSAH

243

ROZHODNUTIE

predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

z 19. júla 2011

o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí

1. v yhlasujem

podľa § 48 ods. 1 písm. d) zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nové voľby do orgánov samosprávy v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 k tomuto rozhodnutiu;

2. určujem

a) podľa § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov deň konania nových volieb uvedených pod bodom 1 tohto rozhodnutia na sobotu 5. novembra 2011,

b) podľa § 48 ods. 5 uvedeného zákona lehoty na nové voľby uvedené v prílohe č. 2 k tomuto rozhodnutiu.


Richard Sulík v. r.


Príloha č. 1 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 243/2011 Z. z.

ZOZNAM OBCÍ,

v ktorých sa majú konať nové voľby do orgánov samosprávy obcí 5. novembra 2011

ObecVolí saOkresKraj
Dobrá Vodastarosta TrnavaTrnavský kraj
Slatinka nad Bebravoustarosta Bánovce nad BebravouTrenčiansky kraj
Socovcestarosta MartinŽilinský kraj
Malý Slavkovstarosta KežmarokPrešovský kraj

Príloha č. 2 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 243/2011 Z. z.

LEHOTY

na nové voľby do orgánov samosprávy obcí 5. novembra 2011

Lehota§ – ods.ÚlohaZabezpečíTermín
85 dní16 – 9Zverejnenie počtu obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia voliebobec12. 8. 2011
65 dní9 – 3Zverejnenie volebných obvodov a počtu poslancov, ktorý sa má v nich zvoliť pri voľbách do obecného zastupiteľstvaobecné zastupiteľstvo  1. 9. 2011
55 dní16 – 2
21 – 1, 2
Podanie kandidátnych listínpolitické strany a nezávislí kandidáti11. 9. 2011
55 dní14 – 1Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do miestnej volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstvapolitické strany11. 9. 2011
50 dní14 – 3Uskutočnenie prvého zasadania miestnej volebnej  komisiemiestna
volebná komisia
16. 9. 2011
45 dní17 – 2
22 – 2
Zaregistrovanie  kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva a  na starostu obcemiestna
volebná komisia
21. 9. 2011
40 dní10 – 2Určenie volebných miestnostístarosta obce26. 9. 2011
35 dní18 a 23Uverejnenie zoznamu zaregistrovaných kandidátovmiestna
volebná komisia
    1. 10. 2011
30 dní13 – 3Uskutočnenie prvého zasadania obvodnej volebnej komisieobvodná
volebná komisia
    6. 10. 2011
25 dní27Informovanie voličov o zápise do zoznamu voličov a o čase a mieste konania voliebobec  11. 10. 2011
20 dní15 – 1Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do okrskovej volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstvapolitické strany  16. 10. 2011
17 dní30 – 1Začiatok volebnej kampanepolitické strany a nezávislí kandidáti  19. 10. 2011
15 dní15 – 3Uskutočnenie prvého zasadania okrskovej volebnej komisieokrsková
volebná komisia
  21. 10. 2011
48 hodín30 – 3Ukončenie volebnej kampanepolitické strany a nezávislí kandidáti    3. 11. 2011
 26 – 1Volebný deňokrsková
volebná komisia
    5. 11. 2011

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené