Oznámenie č. 190/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Vykonávacej dohody k Dohode medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Slovinskej republiky o vzájomnom zastupovaní prostredníctvom diplomatických misií a konzulárnych úradov svojich štátov vo vízovom konaní

Čiastka 60/2011
Platnosť od 28.06.2011
Záväznosť od 01.07.2011
Redakčná poznámka

Vykonávacia dohoda nadobudne platnosť 1. júla 2011.

190

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót z 24. mája 2011 a 1. júna 2011 bola uzavretá Vykonávacia dohoda k Dohode medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Slovinskej republiky o vzájomnom zastupovaní prostredníctvom diplomatických misií a konzulárnych úradov svojich štátov vo vízovom konaní (oznámenie č. 416/2010 Z. z.).

Vykonávacia dohoda nadobudne platnosť 1. júla 2011.

Do textu vykonávacej dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené