Oznámenie č. 460/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí zmien Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) v znení Protokolu 1999 o zmene Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave z 9. mája 1980

Čiastka 174/2010
Platnosť od 09.12.2010
Záväznosť od 01.12.2010
Redakčná poznámka

Zmeny nadobudli platnosť 1. decembra 2010.

460

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 23. – 25. júna 2009 boli v Berne na zasadnutí 24. revízneho výboru Medzištátnej organizácie pre medzinárodnú železničnú prepravu prijaté zmeny Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) v znení Protokolu 1999 o zmene Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (vyhláška č. 8/1985 Zb. v znení oznámenia č. 61/1991 Zb., oznámenia č. 251/1991 Zb., oznámenia č. 34/1997 Z. z., oznámenia č. 15/2001 Z. z., oznámenia č. 178/2003 Z. z., oznámenia č. 598/2005 Z. z., oznámenia č. 382/2006 Z. z., oznámenia č. 40/2007 Z. z. a oznámenia č. 165/2010 Z. z.) týkajúce sa článkov 9 a 27 dohovoru a dodatkov dohovoru B (CIM), E (CUI), F (APTU) a G (ATMF).

Pre Slovenskú republiku sú platné zmeny článkov 9 a 27 dohovoru a dodatku B (CIM) (oznámenie č. 165/2010 Z. z.).

Zmeny nadobudli platnosť 1. decembra 2010.

V ten istý deň, t. j. 1. decembra 2010, nadobudli platnosť aj pre Slovenskú republiku.

Do textu zmien možno nahliadnuť na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.