Opatrenie č. 336/2010 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa

Čiastka 132/2010
Platnosť od 14.08.2010 do31.12.2011
Účinnosť od 01.01.2011 do31.12.2011
Zrušený 411/2011 Z. z.

OBSAH

336

OPATRENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 28. júla 2010

o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 4 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 554/2008 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Sumy prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa upravené podľa § 8 ods. 3 zákona sa ustanovujú takto:

a) v § 8 ods. 1 zákona sa suma „21,99 eura“ nahrádza sumou „22,01 eura“,

b) v § 8 ods. 2 zákona sa suma „10,31 eura“ nahrádza sumou „10,32 eura“.


§ 2

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 516/2009 Z. z. o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa.

§ 3

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2011.


Jozef Mihál v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.