Oznámenie č. 165/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vyhlásení Slovenskej republiky podľa článku 42 Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) o neuplatňovaní Dodatkov CUI, APTU a ATMF

Čiastka 68/2010
Platnosť od 27.04.2010
Záväznosť od 31.12.2008
Uzavretie zmluvy 09.05.1980
Ratifikácia zmluvy 10.01.2007
Redakčná poznámka

Vyhlásenie nadobudlo platnosť 31. decembra 2008 v súlade s článkom 42 ods. 2.

165

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 181 z 13. decembra 2006 vyslovila súhlas s vyhlásením Slovenskej republiky podľa článku 42 Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) prijatého v Berne 9. mája 1980 v znení Protokolu 1999 o zmene Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) z 9. mája 1980 (vyhláška č. 8/1985 Zb. v znení oznámenia č. 61/1991 Zb., oznámenia č. 251/1991 Zb., oznámenia č. 34/1997 Z. z., oznámenia č. 15/2001 Z. z., oznámenia 178/2003 Z. z., oznámenia č. 598/2005 Z. z., oznámenia č. 382/2006 Z. z. a oznámenia č. 40/2007 Z. z.) o neuplatňovaní Dodatkov CUI, APTU a ATMF:

Do doby ukončenia rokovaní ohľadne prístupu ES k dohovoru COTIF nebude Slovenská republika uplatňovať nasledovné dodatky COTIF:

- Jednotné právne predpisy pre zmluvy o využívaní železničnej infraštruktúry v medzinárodnej železničnej preprave (CUI – dodatok E dohovoru);

- Jednotné právne predpisy pre zmluvy o využívaní železničnej infraštruktúry v medzinárodnej železničnej preprave (APTU – dodatok F dohovoru);

- Jednotné právne predpisy pre technické schvaľovanie železničného materiálu používaného v medzinárodnej doprave (ATMF – dodatok G dohovoru).

Prezident Slovenskej republiky vyhlásenie podpísal 10. januára 2007. Vyhlásenie bolo 31. januára 2007 uložené u depozitára, generálneho sekretára Medzištátnej organizácie pre medzinárodnú železničnú prepravu.

Vyhlásenie nadobudlo platnosť 31. decembra 2008 v súlade s článkom 42 ods. 2.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.