Oznámenie č. 98/2009 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe

(v znení č. r1/c66/2009 Z. z.)

Čiastka 39/2009
Platnosť od 20.03.2009
Účinnosť od 20.03.2009
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 20. marca 2009 okrem príloh č. 3, 5 a 6, ktoré nadobúdajú účinnosť od 1. januára 2010, a prílohy č. 4 bodu 5, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2010.

98

OZNÁMENIE

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 8 ods. 1 písm. b), c) a e) až g) zákona č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

výnos z 11. marca 2009 č. 10548/2009-OL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe.

V návrhu výnosu sa nanovo upravujú podrobnosti o požiadavkách na personálne vybavenie operačného strediska záchrannej služby a zásahových skupín príslušného typu ambulancie záchrannej služby, upravuje sa špecifické materiálno-technické vybavenie jednotlivých typov ambulancií z formálneho aj obsahového pohľadu, ktoré pritom zároveň reflektuje poznatky a skúsenosti z praxe a technický pokrok. Upravuje sa problematika leteckej záchrannej služby, vzor záznamu o zhodnotení zdravotného stavu osoby a ustanovujú sa podrobnosti o nehode s hromadným postihnutím osôb, ako aj vzor triediacej karty. Výnosom sa zrušuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 30/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú niektoré podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 365/2006 Z. z.

Výnos nadobúda účinnosť 20. marca 2009 okrem príloh č. 3, 5 a 6, ktoré nadobúdajú účinnosť od 1. januára 2010, a prílohy č. 4 bodu 5, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2010.

Výnos bude uverejnený v čiastke 10/2009 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.