Oznámenie č. 559/2009 Z. z.Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu o zberateľstve vojenského materiálu

Čiastka 192/2009
Platnosť od 22.12.2009
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2010.

559

OZNÁMENIE

Ministerstva obrany Slovenskej republiky

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky podľa § 6a ods. 2, 5 a 7 a § 6b ods. 10 zákona č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 403/2009 Z. z. vydalo

výnos zo 16. decembra 2009 č. SEOPMVL-21-74/2009-OdL o zberateľstve vojenského materiálu.

Výnosom sa ustanovuje zoznam vojenského materiálu, ktorý môže byť predmetom zberateľskej činnosti, vzor povolenia na nákup alebo predaj vojenského materiálu, vzor žiadosti o vydanie povolenia na nákup alebo predaj vojenského materiálu, vzor informácie o kategórii, type a množstve vojenského materiálu, ktorý zberateľ vojenského materiálu vlastní, spolu s údajom o mieste jeho uloženia, vzor informácie zberateľa vojenského materiálu o uskutočnenej transakcii, vzor evidencie vojenského materiálu vo vlastníctve zberateľa, vzor žiadosti pre fyzické a právnické osoby o zápis do registra zberateľov vojenského materiálu a vzor osvedčenia o zápise do registra zberateľov.

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2010.

Výnos bude uverejnený v čiastke 90/2009 Vestníka Ministerstva obrany Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve obrany Slovenskej republiky.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.