Nariadenie vlády č. 323/2009 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o určení limitov súm finančných prostriedkov na zabezpečenie štúdia v študijných programoch v externej forme štúdia na akademický rok 2010/2011

Čiastka 115/2009
Platnosť od 19.08.2009
Účinnosť od 15.10.2009

OBSAH

323

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 15. júla 2009

o určení limitov súm finančných prostriedkov na zabezpečenie štúdia v študijných programoch v externej forme štúdia na akademický rok 2010/2011

Vláda Slovenskej republiky podľa § 89 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 363/2007 Z. z. nariaďuje:


§ 1

Limity súm finančných prostriedkov na zabezpečenie štúdia v študijných programoch v externej forme štúdia pre verejné vysoké školy na akademický rok 2010/2011 sú pre

a) Univerzitu Komenského v Bratislave 1 572 876 eur,

b) Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 438 279 eur,

c) Prešovskú univerzitu v Prešove 352 981 eur,

d) Univerzitu sv. Cyrila a Metoda v Trnave 161 292 eur,

e) Univerzitu veterinárskeho lekárstva v Košiciach 216 623 eur,

f) Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre 397 319 eur,

g) Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici 407 821 eur,

h) Trnavskú univerzitu v Trnave 221 842 eur,

i) Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave 1 186 696 eur,

j) Technickú univerzitu v Košiciach 791 112 eur,

k) Žilinskú univerzitu v Žiline 529 347 eur,

l) Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka v Trenčíne 193 166 eur,

m) Ekonomickú univerzitu v Bratislave 423 263 eur,

n) Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre 422 606 eur,

o) Technickú univerzitu vo Zvolene 231 671 eur,

p) Vysokú školu múzických umení v Bratislave 128 370 eur,

q) Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave 86 464 eur,

r) Akadémiu umení v Banskej Bystrici 65 415 eur,

s) Katolícku univerzitu v Ružomberku 261 739 eur,

t) Univerzitu J. Selyeho 55 610 eur.


§ 2

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. októbra 2009.


Robert Fico v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.