Oznámenie č. 105/2009 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Generálnym komisariátom medzinárodných vzťahov Francúzskeho spoločenstva Belgicka (Valónsko – Brusel) pre rozvoj slovensko-francúzskej sekcie a jej činnosť na Gymnáziu bilingválnom v Žiline

Čiastka 40/2009
Platnosť od 24.03.2009
Záväznosť od 23.01.2009
Uzavretie zmluvy 23.01.2009
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 23. januára 2009 v súlade s článkom 16.

105

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 23. januára 2009 bola výmenou listín uzavretá Dohoda medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Generálnym komisariátom medzinárodných vzťahov Francúzskeho spoločenstva Belgicka (Valónsko – Brusel) pre rozvoj slovensko-francúzskej sekcie a jej činnosť na Gymnáziu bilingválnom v Žiline.

Dohoda nadobudla platnosť 23. januára 2009 v súlade s článkom 16.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a na Ministerstve školstva Slovenskej republiky.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené