Nariadenie vlády č. 422/2008 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy

Čiastka 156/2008
Platnosť od 01.11.2008
Účinnosť od 01.01.2009

OBSAH

422

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 15. októbra 2008,

ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde nariaďuje:


§ 1

Suma minimálnej mzdy sa ustanovuje na

a) 295,50 eura za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,

b) 1,698 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.


§ 2

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2009.


Robert Fico v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené