Oznámenie č. 42/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o skončení platnosti Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o zjednodušení vydávania víz slovenským a ruským občanom uzavretej formou výmeny diplomatických nót z 22. augusta 2001 a 1. októbra 2001

Čiastka 16/2008
Platnosť od 07.02.2008

42

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 16. apríla 2008 sa skončí platnosť Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o zjednodušení vydávania víz slovenským a ruským občanom uzavretej formou výmeny diplomatických nót z 22. augusta 2001 a 1. októbra 2001 (oznámenie č. 276/2002 Z. z.).

Vláda Slovenskej republiky schválila skončenie platnosti dohody svojím uznesením č. 7 z 9. januára 2008.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené