Rozhodnutie č. 390/2008 Z. z.Rozhodnutie Poštového regulačného úradu, ktorým sa mení rozhodnutie Poštového úradu č. 754/2002 Z. z. o regulácii maximálnych cien a podmienkach regulácie cien poštových služieb tuzemského styku v znení neskorších rozhodnutí

Čiastka 145/2008
Platnosť od 15.10.2008
Účinnosť od 01.01.2009

OBSAH

390

ROZHODNUTIE

Poštového regulačného úradu

zo 7. októbra 2008,

ktorým sa mení rozhodnutie Poštového úradu č. 754/2002 Z. z. o regulácii maximálnych cien a podmienkach regulácie cien poštových služieb tuzemského styku v znení neskorších rozhodnutí

Poštový regulačný úrad podľa § 21 zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení neskorších predpisov a podľa § 4 ods. 1, § 5 ods. 2, § 6 ods. 2, § 11 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Článok I

Rozhodnutie Poštového úradu č. 754/2002 Z. z. o regulácii maximálnych cien a podmienkach regulácie cien poštových služieb tuzemského styku v znení rozhodnutia Poštového úradu č. 513/2003 Z. z., rozhodnutia Poštového úradu č. 249/2004 Z. z., rozhodnutia Poštového regulačného úradu č. 640/2004 Z. z., rozhodnutia Poštového regulačného úradu č. 557/2005 Z. z., rozhodnutia Poštového regulačného úradu č. 628/2006 Z. z. a rozhodnutia Poštového regulačného úradu č. 29/2008 Z. z. sa mení takto:

Príloha k doterajšiemu rozhodnutiu sa nahrádza prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok II

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

Ján Fľak v. r.

Príloha

k rozhodnutiu č. 390/2008 Z. z.

MAXIMÁLNE CENY A PODMIENKY REGULÁCIE CIEN UNIVERZÁLNEJ POŠTOVEJ SLUŽBY TUZEMSKÉHO STYKU

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

PoložkaNázov službyMaximálna cena v 
Sk
LB.Listové zásielky a balíky   
LB.1List [článok 16 Poštových podmienok (ďalej len „PP“)]   
LB.1.1List – 1. trieda    
LB.1.1.2do hmotnosti50 g0,5316,00
LB.1.1.3100 g0,6018,00
LB.1.1.4500 g0,6319,00
LB.1.1.51 000 g1,2337,00
LB.1.1.62 000 g2,1665,00
LB.1.2List – 2. trieda    
LB.1.2.2do hmotnosti50 g0,3310,00
LB.1.2.3100 g0,4614,00
LB.1.2.4500 g0,5015,00
LB.1.2.51 000 g1,0331,00
LB.1.2.62 000 g1,8957,00
LB.2Slepecká zásielka (článok 19 PP)   
LB.2.1Slepecká zásielka – 2. trieda  bezplatnebezplatne
LB.3Balík (článok 20 PP)   
LB.3.1Balík – 1. trieda    
LB.3.1.1do hmotnosti2 kg2,2969,00
LB.3.1.23 kg2,4975,00
LB.3.1.35 kg2,8285,00
LB.3.1.410 kg3,62109,00
LB.3.1.515 kg4,48135,00
LB.3.2Balík – 2. trieda    
LB.3.2.1do hmotnosti2 kg1,6349,00
LB.3.2.2 3 kg1,7352,00
LB.3.2.3 5 kg1,8957,00
LB.3.2.4 10 kg2,2969,00
LB.3.2.5 15 kg2,6981,00
LB.4Reklamná adresovaná zásielka (článok 17 PP)   
LB.4.1Reklamná adresovaná zásielka    
 (jednorazový podaj v kusoch – od 50 do 1 000 kusov)   
LB.4.1.2do hmotnosti50 g0,309,00
LB.4.1.3100 g0,4313,00
LB.4.1.4250 g0,4614,00
LB.4.1.5500 g0,5015,00
LB.4.1.6750 g0,5617,00
LB.4.1.71 000 g0,8325,00
LB.4.1.82 000 g1,4644,00
LB.S.Služby k listovým zásielkam a balíkom    
LB.S.1Doporučene (článok 22 PP) 0,5015,00
LB.S.5Poistenie do 33 € pri listoch (článok 25 PP) 0,5316,00
LB.S.6.1Poistenie do 33 € pri balíkoch (článok 25 PP) 0,206,00
LB.S.7.1Poistenie za každých ďalších 33 € alebo ich časť (článok 25 PP) 0,072,00
LB.S.8Doručenka (článok 26 PP)   
LB.S.8.1Doručenka*  0,309,00
LB.S.9Do vlastných rúk (článok 27 PP)   
LB.S.9.1Do vlastných rúk [§ 7 ods. 2 písm. b) zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení neskorších predpisov] 0,072,00
LB.S.9.3Do vlastných rúk* 0,072,00
LB.S.10Opakované doručenie na žiadosť odosielateľa
(článok 32 PP)
   
LB.S.10.1Opakované doručenie na žiadosť odosielateľa* 0,278,00
LB.S.11Dobierka (článok 28 PP)
LB.S.11.1Dobierka* Pripočítava sa sadzba podľa použitého druhu poštového poukazu. 0,103,00
LB.S.12Odpovedná služba (článok 29 PP)   
LB.S.12.1Odpovedná služba* Adresát hradí doplatné vo výške príslušného výplatného za list a službu Doporučene.  bezplatnebezplatne
LB.S.13Krehké (článok 30 PP)   
LB.S.13.1Krehké* 0,4614,00
LB.S.14Neskladné (článok 31 PP)   
LB.S.14.1Neskladné* 0,4614,00
ZM.Zmluvné zásielky a zásielky na povolenie   
ZM.2.Reklamná adresovaná zásielka (článok 17 PP) – podaj na základe povolenia   
ZM.2.1Reklamná adresovaná zásielka (jednorazový podaj v kusoch – nad 1 000 kusov)   
ZM.2.1.1do hmotnosti20 g0,257,40
ZM.2.1.230 g0,257,60
ZM.2.1.340 g 0,26 7,80
ZM.2.1.450 g0,278,00
ZM.2.1.560 g0,3610,80
ZM.2.1.670 g0,3711,00
ZM.2.1.780 g0,3711,20
ZM.2.1.890 g0,3811,40
ZM.2.1.9100 g0,3911,60
ZM.2.1.10250 g0,3911,80
ZM.2.1.11500 g0,4112,50
ZM.2.1.12750 g0,4413,30
ZM.2.1.131 000 g0,6619,80
ZM.2.1.142 000 g1,2939,00

Poznámky:

* Ak sa poskytuje k službám Doporučene alebo Poistenie.

Položka LB.1.1.2 – ak ktorýkoľvek rozmer listu presahuje príslušný najväčší rozmer listovej zásielky plochého pravouhlého tvaru (dĺžka 235 mm, šírka 165 mm, hrúbka 5 mm) určený PP podľa článku 3 ods. 13 alebo je list podaný v doručenkovej obálke, ktorá nespĺňa podmienku podľa článku 26 PP ods. 7, uplatní sa cena podľa položky LB.1.1.3.
Položka LB.1.2.2 – ak ktorýkoľvek rozmer listu presahuje príslušný najväčší rozmer listovej zásielky plochého pravouhlého tvaru (dĺžka 235 mm, šírka 165 mm, hrúbka 5 mm) určený PP podľa článku 3 ods. 13 alebo je list podaný v doručenkovej obálke, ktorá nespĺňa podmienku podľa článku 26 PP ods. 7, uplatní sa cena podľa položky LB.1.2.3.
Položka LB.2.1 – k slepeckej zásielke možno využiť bezplatne aj služby podliehajúce štátnej cenovej regulácii LB.S.1 Doporučene, LB.S.8.1 Doručenka*, LB.S.9.3 Do vlastných rúk*.
Položka LB.4.1.2 a LB.4.1.2– ak ktorýkoľvek rozmer reklamnej adresovanej zásielky presahuje príslušný najväčší rozmer listovej zásielky plochého pravouhlého tvaru (dĺžka 235 mm, šírka 165 mm, hrúbka 5 mm) určený PP podľa článku 3 ods. 13, uplatní sa cena podľa položky LB.4.1.3.
Položka LB.S.5– pre listy 1. triedy a listy 2. triedy do hmotnosti 2 kg, korešpondenciu určenú do vlastných rúk [§ 7 ods. 2 písm. b) zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení neskorších predpisov].
Položka LB.S.6.1– pre balíky 1. triedy a balíky 2. triedy do hmotnosti 15 kg.
Položka LB.S.7.1– pre listy 1. triedy a listy 2. triedy do hmotnosti 2 kg, korešpondenciu určenú do vlastných rúk [§ 7 ods. 2 písm. b) zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení neskorších predpisov] a balíky 1. triedy a balíky 2. triedy do hmotnosti 15 kg.
Položka LB.S.8.1 – pre listy 1. triedy a listy 2. triedy do hmotnosti 2 kg, korešpondenciu určenú do vlastných rúk [§ 7 ods. 2 písm. b) zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení neskorších predpisov], slepecké zásielky, balíky 1. triedy a balíky 2. triedy do hmotnosti 15 kg.
Položka LB.S.9.3– pre listy 1. triedy a listy 2. triedy do hmotnosti 2 kg, slepecké zásielky, balíky 1. triedy a balíky 2. triedy do hmotnosti 15 kg.
Položka LB.S.10.1– pre korešpondenciu určenú do vlastných rúk [§ 7 ods. 2 písm. b) zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení neskorších predpisov].
Položka LB.S.11.1– pre listy 1. triedy a listy 2. triedy do hmotnosti 2 kg, balíky 1. triedy a balíky 2. triedy do hmotnosti 15 kg.
Položka LB.S.12.1– pre listy 1. triedy a listy 2. triedy do hmotnosti 2 kg, – ak odosielateľ požaduje podať odpovednú zásielku so službou Doporučene ako list 1. triedy, pričom 1. trieda nie je na zásielke predtlačená, pošta vyberie príslušnú sadzbu ako rozdiel medzi sadzbami za list 1. triedy a 2. triedy v príslušnej hmotnostnej kategórii ­po­dľa Tarify.
Položka LB.S.13.1– pre balíky 1. triedy a balíky 2. triedy do hmotnosti 15 kg.
Položka LB.S.14.1– pre balíky 1. triedy a balíky 2. triedy do hmotnosti 15 kg.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.