Oznámenie č. 275/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania v znení výnosu z 28. novembra 2007 č. V-1/2007

Čiastka 107/2008
Platnosť od 25.07.2008
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. augusta 2008.

275

OZNÁMENIE

Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky vydalo podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 584/2005 Z. z.

výnos z 15. júla 2008 č. V-1/2008, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zo 7. decembra 2006 č. V-1/2006 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania (oznámenie č. 642/2006 Z. z.) v znení výnosu z 28. novembra 2007 č. V-1/2007 (oznámenie č. 576/2007 Z. z.).

Výnos upravuje poskytovanie dotácií na overenie výsledku úlohy vedy a výskumu financovanej ministerstvom, realizovanej na účely výstavby nájomných bytov alebo odstránenie systémovej poruchy. Výnos v novej prílohe č. 7 upravuje kritériá na výber žiadostí, na ktorých sa overenie bude realizovať. alej výnos novo formuluje podmienky na opakované uzatvorenie zmluvy o nájme bytu v prípadoch, ak občan nespĺňa podmienku príjmu do trojnásobku životného minima.

Výnos nadobúda účinnosť 1. augusta 2008.

Výnos je uverejnený na internetovej stránke Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky www.build.gov.sk a možno doň nazrieť na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.