Oznámenie č. 252/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky k Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín o zmene Úplného aktualizovaného zoznamu orgánov zmluvných strán podľa článku 6 dohovoru pre štáty Marshallove ostrovy, Kolumbijská republika, Švajčiarska konfederácia, Bosna a Hercegovina a Čiernohorská republika

Čiastka 99/2008
Platnosť od 05.07.2008
Redakčná poznámka

Dohovor pre Marshallove ostrovy nadobudol platnosť 5. októbra 2007. Dohovor pre Kolumbijskú republiku nadobudol platnosť 8. októbra 2007. Dohovor pre Švajčiarsku konfederáciu nadobudol platnosť 7. januára 2008. Dohovor pre Bosnu a Hercegovinu nadobudol platnosť 1. ja...

252

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že v súlade s článkom 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (oznámenie č. 213/2002 Z. z.) zmenili orgány: Marshallove ostrovy s platnosťou od 5. októbra 2007, Kolumbijská republika s platnosťou od 8. októbra 2007, Švajčiarska konfederácia s platnosťou od 7. januára 2008, Bosna a Hercegovina s platnosťou od 1. januára 2008 a Čiernohorská republika s platnosťou od 30. januára 2008.

Zmeny a doplnenia Úplného aktualizovaného zoznamu orgánov zmluvných strán podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z 5. októbra 1961 (stav k 1. februáru 2006) uverejneného v prílohe k oznámeniu č. 129/2006 Z. z. v znení neskorších zmien (oznámenie č. 456/2006 Z. z., oznámenie č. 314/2007 Z. z., oznámenie č. 501/2007 Z. z.) sú uvedené v prílohe k tomuto oznámeniu.

Do Úplného aktualizovaného zoznamu orgánov zmluvných strán podľa článku 6 dohovoru možno nazrieť na internetovej stránke www.zbierka.sk v slovenskom jazyku a www.hocch.net v anglickom a vo francúzskom jazyku.

K oznámeniu č. 252/2008 Z. z.

ZMENA

Úplného aktualizovaného zoznamu orgánov zmluvných strán podľa článku 6

Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín

z 5. októbra 1961

(stav k 1. februáru 2006)

v znení neskorších zmien a doplnkov

Úplný aktualizovaný zoznam orgánov zmluvných strán podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z 5. októbra 1961 (stav k 1. februáru 2006) uvedený v prílohe k oznámeniu č. 129/2006 Z. z. v znení oznámení č. 456/2006 Z. z., č. 314/2007 Z. z. a č. 501/2007 Z. z. sa mení takto:

„Bosna a Hercegovina

prvostupňové súdy Bosny a Hercegoviny, ktorými sú:

1. obecné („obinske“) súdy Federácie Bosny a Hercegoviny

2. základné („osnovne“) súdy Republiky srbskej v Bosne

3. základné („osnovne“) súdy dištriktu Brčko v Bosne a Hercegovine

Čiernohorská republika

1. Prvostupňové súdy:

Základný (osnovny) súd v mestách: Bar, Berane, Bijelo Polje, Danilovgrad, Žabljak, Kolašin, Kotor, Nikšič, Plav, Pljevlja, Podgorica, Rožaje, Ulcinj, Herceg Novi, Cetinje.

2. Ministerstvo spravodlivosti pre listiny vydané orgánmi prvostupňových súdov, ak sú k dispozícii ich podpisové vzory a vzory pečiatok.

Kolumbia

Od 8. októbra 2007 sa používa nový typ apostily, ktorej pravosť možno overiť v e-Registri na internetovej stránke: www.cancilleria.gov.co/apostilla

Marshallove ostrovy

7. IRI Corporate and Maritime Services (Switzerland) A.G., Office of the Deputy Registrar, Schifflande 22, CH-8001 Zurich, Switzerland

Švajčiarsko

Zmena v názve a adrese kantonálneho úradu v Ženeve:

Département des Institutions

Légalisation

14, rue de l`Hôtel-de-Ville

CH-1211 Geneve 3“


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.