Oznámenie č. 198/2008 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na poskytovanie investičných služieb

Čiastka 80/2008
Platnosť od 05.06.2008
Účinnosť do 02.01.2018
Zrušený 566/2001 Z. z. (nepriamo)
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2008. Zákon č. 237/2017 Z. z. vložil do zákona č. 566/2001 Z. z. nový § 174c, ktorý je zrušovacím ustanovením pre opatrenie č. 12/2008, ktorým sa ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na poskytovanie...

198

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 55 ods. 10 a § 56 ods. 10 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov

opatrenie z 20. mája 2008 č. 12/2008, ktorým sa ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na poskytovanie investičných služieb.

Opatrením sa zabezpečí vykonanie ustanovení § 55 a 56 zákona o cenných papieroch po úpravách účinných od 1. novembra 2007 a 1. januára 2008. V oblasti udeľovania povolení na poskytovanie investičných služieb sa umožní požiadať o udelenie povolenia podľa § 54 ods. 1 zákona o cenných papieroch a súčasne preukazovať splnenie podmienok na udelenie takého povolenia tak, ako vyplýva z úpravy účinnej od 1. novembra 2007.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2008.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 17/2008 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.