Oznámenie č. 197/2008 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o náležitostiach správy zodpovedného aktuára o činnosti poisťovne alebo zaisťovne a o náležitostiach správy zodpovedného aktuára o činnosti pobočky zahraničnej poisťovne alebo pobočky zahraničnej zaisťovne

Čiastka 80/2008
Platnosť od 05.06.2008
Účinnosť do 31.12.2015
Zrušený 39/2015 Z. z. (nepriamo)
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. júna 2008.

197

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 46 ods. 17 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

opatrenie z 20. mája 2008 č. 11/2008 o náležitostiach správy zodpovedného aktuára o činnosti poisťovne alebo zaisťovne a o náležitostiach správy zodpovedného aktuára o činnosti pobočky zahraničnej poisťovne alebo pobočky zahraničnej zaisťovne.

Opatrenie ustanovuje náležitosti správy zodpovedného aktuára o činnosti poisťovne alebo zaisťovne a náležitosti správy zodpovedného aktuára o činnosti pobočky zahraničnej poisťovne alebo pobočky zahraničnej zaisťovne, ktorú je zodpovedný aktuár povinný do 30. apríla nasledujúceho roka predkladať Národnej banke Slovenska za predchádzajúci kalendárny rok.

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. júna 2008.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 17/2008 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.