Oznámenie č. 142/2008 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 45 ods. 1 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 60/2008
Platnosť od 26.04.2008 do31.05.2010
Účinnosť do 31.05.2010
Zrušený 221/2010 Z. z. (nepriamo)
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. mája 2008.

142

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 45 ods. 6 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

opatrenie z 15. apríla 2008 č. 5/2008, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 45 ods. 1 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Opatrenie ustanovuje náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 45 ods. 1 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. mája 2008.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 14/2008 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené