Oznámenie č. 115/2008 Z. z.Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní rozhodnutia, ktorým sa mení rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 28. januára 2004, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov v znení rozhodnutia z 21. júna 2005 a v znení rozhodnutia z 26. júla 2005

Čiastka 45/2008
Platnosť od 03.04.2008
Redakčná poznámka

Rozhodnutie nadobúda záväznosť dňom vyhlásenia.

115

OZNÁMENIE

Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 2 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov vydal

rozhodnutie zo 7. marca 2008, ktorým sa mení rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 28. januára 2004, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov (oznámenie č. 57/2004 Z. z.) v znení rozhodnutia z 21. júna 2005 a v znení rozhodnutia z 26. júla 2005.

Rozhodnutím sa v článku 2 ods. 1 písm. a) vypúšťa bod 7.

Rozhodnutie nadobúda záväznosť dňom vyhlásenia.

Rozhodnutie je uverejnené vo Vestníku Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky č. 1/2008 a možno doň nazrieť na Telekomunikačnom úrade Slovenskej republiky.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené