Vyhláška č. 120/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o používaní úradného odevu sudcami, prokurátormi a advokátmi v konaní pred súdom

(v znení č. 93/2009 Z. z., 40/2021 Z. z.)

Čiastka 52/2005
Platnosť od 01.04.2005
Účinnosť od 15.02.2021
Redakčná poznámka

§ 4 nadobúda účinnosť 1. januára 2006

120

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 21. marca 2005,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o používaní úradného odevu sudcami, prokurátormi a advokátmi v konaní pred súdom

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 92 ods. 2 písm. c) zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


§ 1

Táto vyhláška upravuje podrobnosti o používaní úradného odevu sudcami, prokurátormi a advokátmi v konaní pred súdom.

§ 2

(1) Úradným odevom sudcu vrátane prísediaceho sudcu z radov občanov je v konaní pred súdom na hlavnom pojednávaní, pojednávaní, verejnom zasadnutí, neverejnom zasadnutí a verejnom vyhlásení rozsudku sudcovský talár. Podrobnosti o vzhľade sudcovského talára sa uvádzajú v prílohe č. 1.

(2) Úprava sudcovského talára podľa odseku 1 je jednotná pre všetkých sudcov a prísediacich sudcov z radov občanov okresných súdov a sudcov krajských súdov, Špeciálneho súdu, Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.

(3) Údržbu a čistenie sudcovských talárov zabezpečuje správa príslušného súdu.

§ 3

(1) Úradným odevom prokurátora je v konaní pred súdom na hlavnom pojednávaní, pojednávaní a verejnom zasadnutí prokurátorský talár. Podrobnosti o vzhľade prokurátorského talára, ktorý používa prokurátor v konaní pred súdom, sa uvádzajú v prílohe č. 2.

(2) Úprava prokurátorského talára podľa odseku 1 je jednotná pre všetkých prokurátorov.

§ 4

(1) Úradným odevom advokáta vrátane advokátskeho koncipienta, ak zastupuje advokáta v konaní pred súdom podľa osobitného predpisu,1) je v konaní pred súdom advokátsky talár. Advokát a advokátsky koncipient používajú advokátsky talár len na hlavnom pojednávaní a na verejnom zasadnutí. Podrobnosti o vzhľade advokátskeho talára sa uvádzajú v prílohe č. 3.

(2) Úprava advokátskeho talára podľa odseku 1 je jednotná pre všetkých advokátov a advokátskych koncipientov.


§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2005 okrem § 4, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2006.


Daniel Lipšic v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 120/2005 Z. z.

VZHĽAD SUDCOVSKÉHO TALÁRA

1. Sudcovský talár je zhotovený z čiernej odľahčenej vlnenej látky alebo zo zmesovej látky. Na ozdobu sa používa fialový zamat.

2. Sudcovský talár sa skladá z dvoch častí, a to z dlhého voľného plášťa a z peleríny.

3. Predný diel plášťa je hladký, so zvislými, mierne zošikmenými, úzkymi dvojvýstupkovými vreckami. Plášť je jednoradový, so skrytým zapínaním na štyri gombíky. Ľavý predný okraj plášťa je spracovaný na podložke so štyrmi vyšitými gombíkovými dierkami. Zadný diel je hladký, na spodnom okraji mierne rozšírený, so stredovým švom, na ktorý nadväzuje jednostranný podložený rázporok. Dĺžka rázporka je 38 cm až 42 cm, podľa dĺžky sudcovského talára. Stredový švík zadného dielu okraja, bočné a náplecníkové švíky sú prešité strojom v šírke 5 cm až 6 cm od okraja. Dolný okraj je dvakrát založený a strojom prešitý v šírke 2,5 cm. Plášť má podšívku do polovice predného a zadného dielu. Bočné vrecká sú zhotovené z rovnakej látky ako podšívka.

4. Rukávy sudcovského talára sú hlavicové, dvojšvíkové a podložené podšívkou. Dolný okraj rukávov je zakončený čiernou manžetou so šírkou 16 cm z čierneho hodvábneho moaré. Manžeta je v hornej časti voľná, olemovaná fialovým zamatom.

5. Súčasťou talárového plášťa je pelerína pevne spojená s plášťom v priekrčníku a pod šálovým golierom. Dĺžka peleríny je 5 cm nad pásom. Pelerína pozostáva z troch častí, a to zo zadného dielu bez stredového švíku a z dvoch predných dielov. Dolný okraj peleríny je ozdobený 7 cm širokou légou (pruhom lemu) z fialového zamatu. V postranných švíkoch peleríny v šírke légy je zapracovaný protizáhyb podšívky (moaré). Celá pelerína je podložená podšívkou.

6. Golier sudcovského talára je šálový a jeho dĺžka je rovnaká ako dĺžka peleríny. Stredom zadného dielu goliera prechádza švík. Šírka preloženia v najširšej časti goliera je 7 cm, v strede zadného goliera 5 cm. Golier je potiahnutý fialovým zamatom.

7. Sudcovský talár sa vyhotovuje vo veľkosti prispôsobenej postave sudcu.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 120/2005 Z. z.

VZHĽAD PROKURÁTORSKÉHO TALÁRA

1. Prokurátorský talár je zhotovený z čiernej odľahčenej vlnenej látky alebo zo zmesovej látky. Na ozdobu sa používa tmavočervený zamat.

2. Prokurátorský talár sa skladá z dvoch častí, a to z dlhého voľného plášťa a z krátkej peleríny.

3. Predný diel plášťa je hladký so zvislým vreckom vľavo. Plášť je jednoradový so skrytým zapínaním na štyri gombíky. Ľavý okraj plášťa je zapracovaný na podložke, na ktorej sú vyšité štyri gombíkové dierky. Zadný diel plášťa je hladký, na spodnom okraji mierne rozšírený so švíkom v strede, ktorý prechádza do jednostranného podloženého rázporka. Rázporok je dlhý 30 cm až 34 cm podľa dĺžky prokurátorského talára. Plášť má podšívku do polovice predného a zadného dielu. Bočné vrecká po oboch stranách sú vyhotovené z rovnakej látky ako podšívka.

4. Rukávy prokurátorského talára sú hlavicové, zložené z dvoch dielov a podložené podšívkou. Dolný okraj rukáva je na prednej strane ukončený čiernou manžetou širokou 15 cm z čierneho hodvábneho moaré. Manžeta je pevne našitá a v hornej a spodnej časti olemovaná tmavočerveným zamatom.

5. Pelerína je pevne spojená v priekrčníku s plášťom pod šálovým golierom. Dĺžka peleríny je 12 cm nad pásom. Pelerína sa skladá z troch častí, a to zo zadného dielu bez švíka v strede a z dvoch predných dielov. Dolný okraj peleríny je ozdobený légou (pruhom lemu) širokou 6 cm z tmavočerveného zamatu. V postranných švíkoch peleríny v šírke légy je zapracovaný protizáhyb podšívky. Celá pelerína je podložená podšívkou.

6. Golier prokurátorského talára je šálový a jeho dĺžka sa končí pri dĺžke peleríny. Šírka preloženia v najširšej časti goliera je 7 cm, v strede zadného dielu goliera 5 cm. Golier je obtiahnutý tmavočerveným zamatom.

7. Prokurátorský talár sa vyhotovuje vo veľkosti prispôsobenej postave prokurátora.

Príloha č. 3 k vyhláške č. 120/2005 Z. z.

VZHĽAD ADVOKÁTSKEHO TALÁRA

1. Advokátsky talár je zhotovený z čiernej odľahčenej vlnenej látky alebo zo zmesovej látky. Na ozdobu sa používa modrý zamat.

2. Advokátsky talár sa skladá z dvoch častí, a to z dlhého voľného plášťa a z krátkej peleríny.

3. Predný diel plášťa je hladký so zvislým vreckom vľavo. Plášť je jednoradový so skrytým zapínaním na štyri gombíky. Ľavý okraj plášťa je zapracovaný na podložke, na ktorej sú vyšité štyri gombíkové dierky. Zadný diel plášťa je hladký, na spodnom okraji mierne rozšírený so švíkom v strede, ktorý prechádza do jednostranného podloženého rázporka. Rázporok je dlhý 30 cm až 34 cm podľa dĺžky advokátskeho talára. Plášť má podšívku do polovice predného a zadného dielu. Bočné vrecká po oboch stranách talára sú vyhotovené z rovnakej látky ako podšívka.

4. Rukávy advokátskeho talára sú raglánové, zložené z dvoch dielov a podložené podšívkou. Rukávy advokátskeho talára sú bez lemovania.

5. Pelerína je pevne spojená v priekrčníku s plášťom pod šálovým golierom. Dĺžka peleríny je 12 cm nad pásom. Pelerína sa skladá z troch častí, a to zo zadného dielu bez švíka v strede a z dvoch predných dielov. Dolný okraj peleríny je ozdobený légou (pruhom lemu) širokou 6 cm z modrého zamatu. V postranných švíkoch peleríny v šírke légy je zapracovaný protizáhyb podšívky. Celá pelerína je podložená podšívkou.

6. Golier advokátskeho talára je šálový a jeho dĺžka sa končí pri dĺžke peleríny. Šírka preloženia v najširšej časti goliera je 7 cm, v strede zadného dielu goliera 5 cm. Golier je obtiahnutý modrým zamatom.

Poznámky pod čiarou

1) Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.