REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 279/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá na organizovanie štátnych odborných kontrol krmív.

V § 6 majú byť namiesto slov „Colné orgány vykonajú“ správne uvedené slová „Kontrolný ústav vykonáva“.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené