Redakčné oznámenie č. r1/c17/2004 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 579/2003 Z. z.

Čiastka 17/2004
Platnosť od 29.01.2004 do31.12.2004

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v zákone č. 579/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov

V 1. bode v § 7 ods. 6 tohto zákona sa má správne bodka na konci textu nahradiť bodkočiarkou a majú sa pripojiť slová „na takú kúpeľnú starostlivosť nie je nárok.“.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené