Oznámenie č. 471/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

Čiastka 201/2004
Platnosť od 14.08.2004
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 15. augusta 2004.

471

OZNÁMENIE

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 1 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona č. 442/2003 Z. z. vydalo

výnos z 3. augusta 2004 č. 4/2004 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

Výnos ustanovuje poskytovanie dotácií z rozpočtovej kapitoly ministerstva na podporu akcií a opatrení zameraných na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej politiky.

Výnos nadobúda účinnosť 15. augusta 2004.

Úplné znenie výnosu je uverejnené v čiastke 4/2004 Vestníka Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, na krajských úradoch životného prostredia, na obvodných úradoch životného prostredia a v Slovenskej agentúre životného prostredia.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.