Oznámenie č. 47/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Bezpečnostnej dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Švédskeho kráľovstva o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností

Čiastka 22/2004
Platnosť od 31.01.2004
Uzavretie zmluvy 09.12.2003
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 8. marca 2004.

47

Oznámenie

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 9. decembra 2003 bola v Bratislave podpísaná Bezpečnostná dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Švédskeho kráľovstva o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností.

Dohoda nadobudne platnosť 8. marca 2004 na základe článku 14 ods. 1.

Do textu dohody možno nazrieť na Národnom bezpečnostnom úrade.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené