Nariadenie vlády č. 383/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 298/2003 Z. z. o podmienkach v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii a uvádzaní na trh produktov rybolovu a živých lastúrnikov

Čiastka 163/2004
Platnosť od 30.06.2004 do31.12.2005
Účinnosť od 01.07.2004 do31.12.2005
Zrušený 292/2003 Z. z. (nepriamo)

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2004 - 31.12.2005 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.07.2004 - 31.12.2005

Pôvodný predpis

30.06.2004
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené