Vyhláška č. 355/2004 Z. z.Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 207/2000 Z. z. o označenom spotrebiteľskom balení v znení vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 420/2001 Z. z.

Čiastka 150/2004
Platnosť od 18.06.2004
Účinnosť od 01.07.2004 do30.06.2018
Zrušený 157/2018 Z. z. (nepriamo)

OBSAH

355

VYHLÁŠKA

Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

z 31. mája 2004,

ktorou sa mení vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 207/2000 Z. z. o označenom spotrebiteľskom balení v znení vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 420/2001 Z. z.

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 9 a 10 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 207/2000 Z. z. o označenom spotrebiteľskom balení v znení vyhlášky č. 420/2001 Z. z. sa mení takto:

1. V § 4 odsek 2 znie:

(2) Výrobky môžu byť uvedené na trh v označenom spotrebiteľskom balení uvedenom v prílohe č. 3 bodoch 1. a) a b), 2. a) a 4. a v prílohe č. 4 bode 11., len ak v nich majú určené menovité množstvo.“.

2. V prílohe č. 2 bode 2.2.1 tabuľka č. 1 znie:

„Tabuľka č. 1

Počet kusov
v dávke
VýberyPočet chybných kusov
Poradie, krok Počet kusov Súhrnný počet
kusov
Kritérium
prijatia
Kritérium
zamietnutia
100 - 500 prvý 30 30 1 3
druhý 30 60 4 5
501 - 3 200 prvý 50 50 2 5
druhý 50 100 6 7
3 201 a viac prvý 80 80 3 7
druhý 80 160 8 9

3. V prílohe č. 2 bode 2.2.2 tabuľka znie:

Počet kusov v dávke Počet kusov vo výberePočet chybných kusov
Kritérium prijatia Kritérium zamietnutia
akýkoľvek počet
( ≥ 100)
20 1 2

4. V prílohe č. 3 sa v bode 1. c) vypúšťa hodnota „3".


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2004.


Dušan Podhorský v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.