Oznámenie č. 320/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva a vedy Bulharskej republiky na roky 2003 – 2006

Čiastka 134/2004
Platnosť od 21.05.2004
Redakčná poznámka

Program spolupráce nadobudol platnosť 3. mája 2004.

320

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 3. mája 2004 bol v Bratislave podpísaný Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva a vedy Bulharskej republiky na roky 2003 – 2006.

V súlade s článkom 12 Program spolupráce nadobudol platnosť 3. mája 2004.

Do textu Programu spolupráce možno nazrieť na Ministerstve školstva Slovenskej republiky alebo na internetovej stránke www.education.gov.sk.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené