Oznámenie č. 139/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

Čiastka 66/2004
Platnosť od 16.03.2004

139

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 4. marca 2004 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2004 – 2006 z 8. januára 2004 uzavretá medzi Zväzom kožiarsko-obuvníckeho priemyslu Slovenskej republiky

a

Slovenským odborovým zväzom pracovníkov textilného, odevného a kožiarskeho priemyslu.

2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2004 – 2005 z 23. februára 2004 uzavretá medzi COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo,

a

Odborovým zväzom pracovníkov obchodu a cestovného ruchu.

3. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2004 z 24. februára 2004 pre odvetvie lesného hospodárstva na Slovensku uzavretá medzi Odborovým zväzom pracovníkov drevospracujúceho priemyslu, lesného a vodného hospodárstva

a

Združením zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku.

4. Dodatok č. 2 z 31. októbra 2003 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2003 z 20. marca 2003 pre odvetvie drevospracujúceho priemyslu na Slovensku uzavretej medzi Zväzom spracovateľov dreva Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom pracovníkov drevospracujúceho priemyslu, lesného a vodného hospodárstva.

5. Dodatok č. 3 z 19. decembra 2003 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 – 2003 z 25. apríla 2002 uzavretej medzi Zväzom bánk a poisťovní

a

Odborovým zväzom pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva.

6. Dodatok č. 1 z 3. februára 2004 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2004 – 2006 zo 17. decembra 2003 uzavretej medzi Odborovým zväzom STAVBA

a

Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska.

7. Dodatok č. 1 z 9. februára 2004 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2003 – 2004 zo 16. decembra 2002 uzavretej medzi Slovenským odborovým zväzom pracovníkov služieb

a

Združením bytového hospodárstva na Slovensku.

8. Dodatok č. 1 z 12. februára 2004 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2003 – 2006 zo 16. januára 2003 uzavretej medzi Odborovým zväzom dopravy, cestného hospodárstva a autoopravárenstva

a

Združením podnikateľov autoopravárenstva a služieb.

9. Dodatok č. 2 z 1. marca 2004 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 – 2004 z 30. mája 2002 uzavretej medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky

a

Slovenským cukrovarníckym spolkom.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené