Redakčné oznámenie č. r1/c37/2003 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 719/2002 Z. z.

Čiastka 37/2003
Platnosť od 07.03.2003

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

vo vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 719/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov

V § 23 ods. 1 písm. b) a ods. 4 majú byť namiesto slov „§ 9 ods. 2" správne uvedené slová „§ 9 ods. 3".


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené