Redakčné oznámenie č. r1/c56/2002 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 577/2001 Z. z.

Čiastka 56/2002
Platnosť od 21.03.2002

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v zákone č. 577/2001 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach

V 13. bode má byť namiesto slov „odo dňa" správne uvedené slovo „dňom".


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené