Oznámenie č. 71/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností

Čiastka 32/2002
Platnosť od 20.02.2002
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 20. februára 2002.

71

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 38 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z. a zákona č. 493/2001 Z. z.

opatrenie zo 17. decembra 2001 č. 20791/2001-74, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností.

Opatrenie ustanovuje vzor priznania

- k dani z dedičstva pre fyzické osoby,

- k dani z dedičstva pre právnické osoby,

- k dani z darovania pre fyzické osoby,

- k dani z darovania pre právnické osoby,

- k dani z prevodu a prechodu nehnuteľností pre fyzické osoby,

- k dani z prevodu a prechodu nehnuteľností pre právnické osoby.

Opatrenie nadobúda účinnosť 20. februára 2002.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 1/2002 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.