Oznámenie č. 589/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spolupráci v oblasti kultúry, školstva a vedy

Čiastka 226/2002
Platnosť od 10.10.2002
Uzavretie zmluvy 23.05.2000
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 22. júna 2000.

589

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 23. mája 2000 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spolupráci v oblasti kultúry, školstva a vedy.

Dohoda nadobudla platnosť 22. júna 2000.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené