Oznámenie č. 568/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Belgického kráľovstva o policajnej spolupráci

Čiastka 219/2002
Platnosť od 01.10.2002
Uzavretie zmluvy 29.06.2000
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 18 ods. 2 dohoda nadobudne platnosť 1. októbra 2002.

568

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 29. júna 2000 bola v Bruseli podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Belgického kráľovstva o policajnej spolupráci.

V súlade s článkom 18 ods. 2 dohoda nadobudne platnosť 1. októbra 2002.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené