Rozhodnutie č. 523/2002 Z. z.Rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o regulácii cien rádiokomunikačných služieb poskytovaných prostredníctvom rádiových zariadení

Čiastka 202/2002
Platnosť od 11.09.2002
Záväznosť od 01.10.2002
Redakčná poznámka

Toto rozhodnutie nadobúda záväznosť 1. októbra 2002.

523

ROZHODNUTIE

Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky

z 5. septembra 2002

o regulácii cien rádiokomunikačných služieb poskytovaných prostredníctvom rádiových zariadení

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky podľa § 32 zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 308/2000 Z. z. a podľa § 4 ods. 1, § 11 ods. 1 a § 20 ods. 1 a 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vydáva toto rozhodnutie, ktorým reguluje ceny rádiokomunikačných služieb poskytovaných prostredníctvom rádiových zariadení.

Do 30. júna 2003 budú platiť maximálne ceny za rádiokomunikačné služby poskytované prostredníctvom rádiových zariadení platné k 30. júnu 2001, a to podľa výmeru Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 1997 č. R-13/1997 uverejneného vo Finančnom spravodajcovi č. 16/1997 v prílohe č. 3 v znení rozhodnutia Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky č. 85/2002 Z. z.

Cenová regulácia sa nevzťahuje na príležitostné poskytovanie služieb v oblasti mobilných prenosov a príspevkových trás.

Toto rozhodnutie nadobúda záväznosť 1. októbra 2002.

Milan Luknár v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.