Oznámenie č. 370/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Azerbajdžanskej republiky o obchodno-hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci

Čiastka 148/2002
Platnosť od 29.06.2002
Uzavretie zmluvy 01.02.2000
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 20. júna 2001 podľa článku 16.

370

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 1. februára 2000 bola v Baku podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Azerbajdžanskej republiky o obchodno-hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci.

Dohoda nadobudla platnosť 20. júna 2001 podľa článku 16.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené