Nariadenie vlády č. 336/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti na poskytovanie zahraničného príspevku

Čiastka 141/2002
Platnosť od 28.06.2002 do31.03.2008
Účinnosť od 01.07.2002 do31.03.2008
Zrušený 122/2009 Z. z.

OBSAH

336

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 19. júna 2002,

ktorým sa ustanovujú podrobnosti na poskytovanie zahraničného príspevku

Vláda Slovenskej republiky podľa § 40a zákona č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení zákona č. 165/2002 Z. z. nariaďuje:


§ 1

(1) Zamestnancovi, ktorý pôsobí v mierovej misii, patrí zahraničný príspevok v peňažných prostriedkoch v inej ako slovenskej mene (ďalej len „zahraničný príspevok") v závislosti od náročnosti vykonávanej pracovnej činnosti. Zahraničný príspevok sa vypláca v cudzej mene v rozpätí

a) 1 000 až 2 500 USD mesačne, ak zamestnanec vykonáva činnosť vedúceho mierovej misie, na výkon ktorej je potrebné vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,

b) 900 až 2 200 USD mesačne, ak zamestnanec poskytuje zdravotnú starostlivosť, na výkon ktorej je potrebné vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,

c) 600 až 1 600 USD mesačne, ak zamestnanec poskytuje zdravotnú starostlivosť, na výkon ktorej je potrebné úplné stredné vzdelanie, vyššie odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa,

d) 500 až 1 000 USD mesačne, ak zamestnanec vykonáva pomocné činnosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,

e) 800 až 1 500 USD mesačne, ak zamestnanec vykonáva odborné technicko-ekonomické činnosti, na výkon ktorých je potrebné vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,

f) 600 až 1 300 USD mesačne, ak zamestnanec vykonáva odborné technicko-ekonomické činnosti, na výkon ktorých je potrebné úplné stredné vzdelanie,

g) 500 až 1 100 USD mesačne, ak zamestnanec vykonáva pracovné činnosti s prevahou fyzickej práce, na výkon ktorých je potrebné stredné vzdelanie.

(2) Sumu zahraničného príspevku zamestnanca, ktorý pôsobí v mierovej misii, určí minister obrany Slovenskej republiky v rozpätí podľa odseku 1 písm. a) až g).

(3) Zamestnancovi patrí zahraničný príspevok počas pôsobenia v mierovej misii. Zahraničný príspevok patrí odo dňa prekročenia štátnej hranice Slovenskej republiky pri nástupe k mierovej misii v zahraničí do dňa prekročenia štátnej hranice Slovenskej republiky pri trvalom návrate z mierovej misie do Slovenskej republiky.

(4) Ak zamestnanec, ktorý pôsobí v mierovej misii, čerpá riadnu dovolenku na území pôsobenia mierovej misie, patrí mu zahraničný príspevok aj za toto obdobie.


§ 2

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 249/2001 Z. z. o poskytovaní zahraničného príspevku v cudzej mene zamestnancom pôsobiacim v mierových misiách.

§ 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júla 2002.


Mikuláš Dzurinda v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.