Nariadenie vlády č. 277/2000 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite

Čiastka 115/2000
Platnosť od 25.08.2000
Účinnosť od 01.09.2000

OBSAH

277

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 9. augusta 2000

o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite

Vláda Slovenskej republiky podľa § 447 ods. 3 Občianskeho zákonníka nariaďuje:


§ 1

Náhrada za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite patriaca podľa občianskoprávnych predpisov sa upravuje tak, že priemerný zárobok rozhodujúci pri výpočte tejto náhrady sa zvyšuje o 7,2 % za rok 1999.

§ 2

Na zvýšenie invalidného dôchodku, prípadne čiastočného invalidného dôchodku podľa všeobecne záväzných právnych predpisov o sociálnom zabezpečení sa pri úprave náhrady za stratu na zárobku podľa § 1 neprihliada.

§ 3

(1) Náhrada za stratu na zárobku upravená podľa tohto nariadenia patrí od 1. októbra 2000.

(2) Na úpravu náhrady za stratu na zárobku pred dňom účinnosti tohto nariadenia sa vzťahujú osobitné predpisy.1)


§ 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2000.


Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 128/1992 Zb. o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 312/1997 Z. z. o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/1999 Z. z. o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.