Zákon č. 245/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 311/2001 Z. z.(nepriamo), 461/2003 Z. z.(nepriamo), 5/2004 Z. z.(nepriamo), 581/2004 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 105/2000
Platnosť od 28.07.2000
Účinnosť od 01.01.2005

245

ZÁKON

z 3. júla 2000,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. II

Zákon č. 372/1999 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2000 sa mení takto:

1. V § 1 ods. 7 sa suma „95 954 702 000“ nahrádza sumou „96 154 702 000“.

2. Doterajšia príloha č. 1 sa nahrádza novou prílohou č. 1, ktorá je prílohou č. 1 k tomuto zákonu, doterajšia príloha č. 3 sa nahrádza novou prílohou č. 3, ktorá je prílohou č. 2 k tomuto zákonu, doterajšia príloha č. 6 sa nahrádza novou prílohou č. 6, ktorá je prílohou č. 3 k tomuto zákonu.


Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2000.


Jozef Migaš v. r.

podľa čl. 105 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky

za prezidenta Slovenskej republiky

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha č. 1 k zákonu 245/2000 Z. z.

BILANCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ROK 2000

Príloha 01

Príloha č. 2 k zákonu 245/2000 Z. z.

VÝDAVKY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ROK 2000

Príloha 02

Príloho č. 3 k zákonu 245/2000 Z. z.

REZERVY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU A ÚČELOVÉ PROSTRIEDKY ROZPOČTOVÝCH KAPITOL NA ROK 2000

Príloha 03


S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.