Zákon č. 345/1999 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov

Čiastka 143/1999
Platnosť od 15.12.1999 do31.12.2003
Účinnosť od 01.01.2000 do31.12.2003
Zrušený 461/2003 Z. z. (nepriamo)

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2000 - 31.12.2003 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.01.2000 - 31.12.2003

Pôvodný predpis

15.12.1999
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené