Vyhláška č. 14/1999 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú sídla a územná pôsobnosť krajských inšpektorátov Štátnej energetickej inšpekcie

Čiastka 7/1999
Platnosť od 30.01.1999
Účinnosť od 01.02.1999

OBSAH

14

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 20. januára 1999,

ktorou sa ustanovujú sídla a územná pôsobnosť krajských inšpektorátov Štátnej energetickej inšpekcie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 39 ods. 5 zákona č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov ustanovuje:


§ 1

Sídla krajských inšpektorátov Štátnej energetickej inšpekcie a ich územná pôsobnosť sa ustanovujú takto:

1. Krajský inšpektorát Štátnej energetickej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj,

2. Krajský inšpektorát Štátnej energetickej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj,

3. Krajský inšpektorát Štátnej energetickej inšpekcie so sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj,

4. Krajský inšpektorát Štátnej energetickej inšpekcie so sídlom v Nitre pre Nitriansky kraj,

5. Krajský inšpektorát Štátnej energetickej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj,

6. Krajský inšpektorát Štátnej energetickej inšpekcie so sídlom v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj,

7. Krajský inšpektorát Štátnej energetickej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj,

8. Krajský inšpektorát Štátnej energetickej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 1999.


Ľudovít Černák v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.