Vyhláška č. 226/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 330/1997 Z. z. o habilitácii docentov a o vymenúvaní profesorov

Čiastka 86/1998
Platnosť od 23.07.1998 do31.01.2005
Účinnosť od 01.08.1998 do31.01.2005
Zrušený 6/2005 Z. z. (nepriamo)

OBSAH

Čl. I (§ 1 - § 1ods.znie:)

226

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej republiky

z 26. júna 1998,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 330/1997 Z. z. o habilitácii docentov a o vymenúvaní profesorov

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 35 ods. 2 písm. b) zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách ustanovuje:


Čl. I

§ 1

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 330/1997 Z. z. o habilitácii docentov a o vymenúvaní profesorov sa mení takto:

§ 1 ods. 1 znie:

㤠1

(1) O habilitáciu za docenta na študijný odbor, vedný odbor alebo umelecký odbor1) (ďalej len „odbor“) sa môže uchádzať učiteľ vysokej školy, vedecký pracovník, umelecký pracovník, významný vedec alebo odborník (ďalej len „uchádzač“), ktorý

a) vedecko-pedagogicky alebo umelecko-pedagogicky pôsobí na vysokej škole alebo v externej vzdelávacej inštitúcii1a) minimálne v rozsahu určenom v kritériách habilitácií docentov, ktoré schválila vedecká rada vysokej školy,2)

b) vedeckými prácami alebo umeleckými dielami, alebo umeleckými výkonmi vytvoril ucelené vedecké alebo umelecké dielo,

c) je uznávanou vedeckou alebo umeleckou osobnosťou v odborných alebo umeleckých kruhoch.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1, 1a a 2 znejú:

1) § 22 ods. 2 zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 324/1996 Z. z.

1a) § 22 ods. 3 zákona č. 172/1990 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 324/1996 Z. z.

2) § 11 ods. 2 písm. d) a § 11 ods. 3 zákona č. 172/1990 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 324/1996 Z. z.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 1998.


Eva Slavkovská v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.