Oznámenie č. 130/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o včasnom oznamovaní jadrovej havárie, o výmene informácií a spolupráci v oblasti jadrovej bezpečnosti a ochrany pred žiarením

Čiastka 60/1997
Platnosť od 08.05.1997
Uzavretie zmluvy 17.09.1996
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť v súlade s článkom 11 dňom 12. decembra 1996.

130

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 17. septembra 1996 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o včasnom oznamovaní jadrovej havárie, o výmene informácií a spolupráci v oblasti jadrovej bezpečnosti a ochrany pred žiarením.

Dohoda nadobudla platnosť v súlade s článkom 11 dňom 12. decembra 1996.

Do textu dohody možno nazrieť na Úrade jadrového dozoru Slovenskej republiky.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené