Redakčné oznámenie č. r1/c8/1995 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z.

Čiastka 8/1995
Platnosť od 26.01.1995

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z. o boji proti legalizácii príjmov z najzávažnejších, najmä organizovaných foriem trestnej činnosti a o zmenách niektorých ďalších zákonov

V § 4 písm. b) bod 2 má správne znieť:

2. za vec uvedenú v bode 1, alebo“.

Redakcia


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené