REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 191/1994 Z. z. o označovaní obcí v jazyku národnostných menšín

§ 2 má správne znieť:

㤠2

V úradnom styku, najmä na verejných listinách, pečiatkach obcí, kartografických dielach a v poštovom styku, sa používajú názvy obcí výlučne v úradnom jazyku.".

Redakcia


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené