REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave tlačovej chyby

v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 94/1993 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 519/1992 Zb. o platových pomeroch príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky a príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky

V čl. I bode 14 v § 8 ods. 3 písm. a) má byť namiesto „0,06 až 0,07 Sk“ správne „0,06 až 0,70 Sk“.

Redakcia


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené