Zákon č. 63/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní

Čiastka 18/1993
Platnosť od 22.03.1993
Účinnosť od 24.05.2019
Komentáre 32
Literatúra 5
Rozhodnutia súdov 1
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené