Zákon č. 255/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 238/1991 Zb. o odpadoch a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 494/1991 Zb. o štátnej správe v odpadovom hospodárstve v znení neskorších predpisov

(v znení č. r1/c43/1994 Z. z.)

Čiastka 63/1993
Platnosť od 05.11.1993 do30.06.2001
Účinnosť od 05.11.1993 do30.06.2001
Zrušený 223/2001 Z. z. (nepriamo)
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené