REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chýb v zákone č. 509/1991 Zb., ktorým sa mení, dopĺňa a upravuje Občiansky zákonník, v slovenskom vydaní

V čl. I bode 28 v § 35 ods. 3 druhá veta „Pritom sa prihliada na vôľu toho, kto právny výkon urobil, a chráni sa dobromyseľnosť toho, komu bol právny úkon určený.“ má správne znieť „Pritom sa prihliada na vôľu toho, kto právny úkon urobil, a chráni sa dobromyseľnosť toho, komu bol právny úkon určený.“;

v čl. I bode 53 v § 128 ods. 2 posledné slová „len na tento účet a za náhradu“ majú správne znieť „len na tento účel a za náhradu.“;

v čl. I bode 65 v § 151u slová „z výťažku zadržanej veci“ majú správne znieť „z výťažku zadržovanej veci“;

v čl. I bode 68 § 415 má správne znieť:

㤠415

Každý je povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, na majetku, na prírode a životnom prostredí.“;

v čl. I bode 96 v § 469 ods. 1 má písmeno d) „trvalo vedie nezriadený život,“ správne znieť „trvalo vedie neusporiadaný život.“;

v § 581 ods. 1 v druhej vete slová „Započítanie nie je prístupné“ majú správne znieť „Započítanie nie je prípustné“;

v § 606 druhá veta „Ak nemôže vec kúpiť alebo ak nemôže splniť podmienky ponúknuté popri cene a nemožno ich vyrovnať ani odhadnou cenou, predkupné právo zanikne.“ má správne znieť „Ak nemôže vec kúpiť alebo ak nemôže splniť podmienky ponúknuté popri cene a ak ich nemožno vyrovnať ani odhadnou cenou, predkupné právo zanikne.“;

v § 635 ods. 1 v druhej vete slová „alebo ak už práce dodatočne písomne objednal“ majú správne znieť „alebo ak práce dodatočne písomne objednal.“;

v § 679 ods. 3 v druhej vete slová „aj nájomca, hoci upomenutý,“ majú správne znieť „ak nájomca, hoci upomenutý,“;

v § 711 ods. 1 v písmene f) majú slová „ide o byt“ správne znieť „ak ide o byt“;

v § 731 slová „ustanovenia zániku plnomocenstva“ majú správne znieť „ustanovenia o zániku plnomocenstva“;

v § 777 v prvej vete posledné slová „sprostredkovateľskú zmluvu.“ majú správne znieť „sprostredkúvanú zmluvu.“;

v § 878 v bode 3. slová „zákona č. 30/1978.“ majú správne znieť „zákona č. 30/1978 Zb.“

Redakcia


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.