REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chýb

1. v zákone České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, v českom aj slovenskom vydaní,

2. v zákone České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v českom aj slovenskom vydaní,

3. v zákone České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v českom aj slovenskom vydaní,

4. v opatrení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa uverejňuje zoznam obcí tvoriacich územné obvody obvodných úradov v Slovenskej republike, uverejnenom v čiastke 12/1991 Zb., v českom aj slovenskom vydaní,

5. v opatrení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa uverejňuje zoznam obcí tvoriacich jednotlivé okresy v Slovenskej republike, uverejnenom v čiastke 15/1991 Zb., v českom aj slovenskom vydaní

1. V § 21 bode 5 majú slová „(reg. v částce 89/1980 Sb.)“ správne znieť „(reg. v částce 39/1980 Sb.)“.

2. § 4 ods. 3 má správne znieť:

(3) Jménem obce jedná v pracovněprávních vztazích strážníků osoba, která řídí obecní policii (§ 3 ods. 1).“.

3. V § 133 v bode 9 majú slová „§ 102 ods. 1 a 2“ správne znieť „§ 101 ods. 1 a 2“.

4. Názov opatrenia má správne znieť: „Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 13. decembra 1990, ktorým sa uverejňuje zoznam obcí tvoriacich územné obvody obvodných úradov v Slovenskej republike“,

na strane 253 Zbierky zákonov ČSFR z roku 1991 z bodu 21. b) - územný obvod obvodného úradu Ilava, treba preradiť obec pod p. č. 18 Vydrná do bodu 21. d) územný obvod obvodného úradu Púchov, pod p. č. 18.

5. V čiastke 15 Zbierky zákonov ČSFR z roku 1991:

na strane 317 treba za nápis „3. Okres Bratislava“ uviesť odvolávku „1)“ a dolu pod čiaru doplniť: „1) Podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave, sú názvy uvedené pod p. č. 1-17 názvami mestských častí.“,

na strane 320 v obci 18 Horná Potôň je správny názov časti obce pod p. č. 2. Čečínska Pôtoň,

na strane 323 treba za nápis „11. Okres Košice“ uviesť odvolávku „2)“ a dolu pod čiarou doplniť: „2)“ Podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice, sú názvy uvedené pod p. č. 1-22 názvami mestských častí.“,

na strane 323 v okrese Košice-vidiek sa menia poradové čísla obcí nasledovne:

22. Dvorníky - Včeláre

23. Durďošík

24. Ďurkov

na strane 330 v okrese Nitra, v obci 1. Nitra je správny názov mestskej časti pod p. č. 4 Dražovce,

na strane 330 v okrese Nitra je správny názov obce pod p. č. 31. Kostoľany pod Tribečom,

na strane 330 v okrese Nitra, obec 46. Mojmírovce sa člení na časti obce 1. Mojmírovce, 2. Štefanovičová,

na strane 331 v okrese Nové Zámky v obci 41. Palárikovo je správny názov mestskej časti pod p. č. 1. Čiky,

na strane 335 v okrese Prešov je správny názov obce pod p. č. 83. Oľšov,

na strane 336 v okrese Prievidza je správny názov obce pod p. č. 4. Cigeľ,

na strane 339 v okrese Senica, v obci 42. Podbranč je správny názov časti obce pod p. č. 2. Majeríčky.

Redakcia


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.